KOCHAM Economic Briefing(3월5일자) KOCHAM March 5, 2015

KOCHAM Economic Briefing(3월5일자)

kocham-economic-briefing-_thumb1

 

2015년 3월 5일(목)

【 미국 경제 동향 】

1) 국채 수익률 거의 변동없어, 베이지북(Beige Book) 영향

2) 1월 제조업수주 0.2% 감소, 전망 하회

【 해외 경제 동향 】

1) 유럽중앙은행, 기준금리 0.05% 동결

2) 中 올해 예산 17.1조 위안, “재정적자 더 늘린다”

【 산업․시장 동향 】

1) 애브비(Abbvie), 파마사이클리닉스 인수

 

image001

                                  <상세내용보기: 클릭>

 

 

Write a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *